VI HAR UTFØRT OPPDRAG FOR FLERE AV LANDETS STØRSTE BEDRIFTER.

REFERANSE PÅ NOEN AV DE KONSULENT OPPDRAG VI HAR UTFØRT

Gjennomførte konsulent oppdrag:

2013-2014 Nordea bank - utvikling av ny IT strategi som berører teknologi, mennesker, tjenester og prosesser.

2013 Navigea (tidligere Acta) - gjennomgang av at kunder får spare produkter som er egnet og hensiktsmessig

2013 Pareto - strategier for fremtidens løsninger innen Private Banking

2012 Fjellkraft - ny kundeportal - prosjektledelse og programmering

2009 Terra Securities - opplæring av ansatte finans rådgivere

2004 Terra Bank - valg av nye systemer for formues forvaltning

2002-2012 Utvikling av FinanceCube - porteføljestyring for ”finans rådgivere” og Private Banking på web

2000 Nordea - prosjektleder utvikling av ny plattform for aksjehandel på nett

1996 Norsk Hydro - tidligfase estimering av oljeplatformer

1993/6 Statoil - valg av utbygger av oljeplattformer og risko eksponering

1993 Pareto - utvikling av kunde rapporter

1991 Esso Norge - utvikling av modeller for kostader på oljeplattformer

1990-2000 Utvikling av Tazett - porteføljestyring for finans forvaltere

1989 Gjensidige -oppstart av porteføljesystemer

1988 Kreditkassen (nå Nordea) - utvikling av rapport modeller for valuta og renter

1986 Konvertering av regnskap, faktura, lager og reskontro systemer for Ericsson ab