Skip to main content

Penger, bank, investering & teknologi

Blogg
Lasse Meholm

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

BIS Innovation Summit 2023

Sist uke fikk jeg muligheten til å delta på BIS Innovation Summit i Basel i Sveits. BIS står for Bank for International Settlement og kalles også sentralbankenes sentralbank. Arrangementet i Basel samlet omtrent 250 personer fysisk og mer enn tusen personer virtuelt. Mange fra sentralbanker, IMF, BIS og verdensbanken rundt om i verden, i tillegg til deltagere fra store teknologi-aktører.     

Sentralbankene sees ofte fra utsiden på som kjedelige, grå og langsomme organisasjoner som konsekvent henger etter i den teknologiske utviklingen. Det skal liksom være sikkert, feilfritt og bastant. Nå har jeg arbeidet som konsulent for Norges Bank i snart ett og et halvt år med prosjektet for å eksperimentere med teknologier for det som kalles digitale sentralbankpenger. Min påstand er at Norges Bank disse 18 månedene har utført mer innovasjon og eksperimentering med ny teknologi enn noen annen norsk bank de siste årene. Og jeg har arbeidet med teknologiutvikling både i DNB og Nordea.

BIS etablerte et teknologi-laboratorium for mange år siden som går under betegnelsen BIS Innovation Hub (BIS IH) som var ansvarlig for dette arrangementet i Basel. BIS IH har nær 30 ulike prosjekter pågående over store deler av verden og ligger helt i verdenstoppen når det gjelder avansert teknologiutvikling. Som oftest er flere sentralbanker deltagere i hvert prosjekt. En håndfull av disse prosjektene omhandler digitale sentralbankpenger (DSP/CBDC). Norges Bank har deltatt i ett av prosjektene for grensekryssende betalinger i DSP/CBDC, det som kalles prosjekt Icebreaker. Andre prosjekter omhandler bruk av kunstig intelligens og andre igjen etiske retningslinjer for AI. KYC/AML er tema for noen prosjekter og det samme er offline betalinger hvor både betaler og mottaker er uten nett. Atter andre prosjekter utvikler nye metoder for å koble tradisjonell betalingsteknologi sammen på nye og bedre måte, slik at befolkningen og bedrifter får bedre, raskere og billigere betalingsinfrastruktur. Cybersikkerhet og personvern er også tema for flere prosjekter. BIS IH er også en mekanisme for å koble ulike sentralbanker sammen i nye prosjekter, hvor sentralbankene deler erfaring, innoverer og løser problemer i felleskap.

Sentralbankene har de siste årene beveget seg i en retning der de tar en større rolle i hele økonomien og samfunnet. Å delta aktivt ved å være siste skanse ved finanskriser og bankproblemer er en ting. Det har med finansiell stabilitet å gjøre. Teknologi og innovasjon er en annen ting. Det kan til syvende og sist også påvirke finansiell stabilitet. Bevegelsen kommer nok til å fortsette og rollen til sentralbankene blir gradvis endret. Som leder for BIS, Mr Agustín Carstens, sa i innledningstalen sist uke «sentralbankene må innovere seg selv i tiden som kommer».

Om Icebreaker prosjektet Norges Bank har deltatt i:

Rapport: https://www.bis.org/publ/othp61.pdf

Video: 

  • Opprettet .