Penger, Bank, Investering & Teknologi

BLOGG
LASSE MEHOLM

Denne bloggen representerer mine private meninger,
og ikke nødvendigvis de selskaper jeg arbeider i eller for
Jeg skal prøve å få tid til å legge ut en ny post hver uke.

teknologi, innovasjon, bank, blockchain

Token versus balanse økonomi.

Når Blockchain og DLT (Distributed Ledger Technology) etter hvert kommer seilene vår vei med rekordfart blir også en annen type penger mer vanlig. Vi kaller det token. Jeg skriver en annen type fordi den ikke er ny, men faktisk en som var brukt i tusenvis av år frem til ikke alt for lenge siden. Dette er bare en kort innføring. En komplett analyse vil være veldig mye lengre.

 

 

Balanse og konto økonomien.

Når du får 10 000 kroner i lønn får du 10 000 kroner inn i balansen på din lønnskonto i kontosystemet/hovedboken (engelsk ledger) i bankens datasystemer. De 10 000 kronene ble overført fra din arbeidsgivers bankkonto i en betalingstransaksjon. Dersom du først betaler 2 000 kroner til din leverandør av energi og deretter 500 kroner til det lokale idrettslaget og deretter får inn 300 kroner fra enn venn etter en tur på byen, har du 7 800 kroner igjen på kontoen din (10 000 – 2 000 – 500 + 300). For å finne rett saldo på konto må du starte med en inngående balanse og deretter trekke fra og legge til alle utbetalingene og innbetalingene på konto, helst i riktig datorekkefølge, for å komme frem til dagens saldo/balanse. Dersom noen ønsker å sjekke hvem som har betalt inn til idrettslaget må de gå inn på hver transaksjon og finne beløpet og dato for de 500 kronene du har betalt.

I dag er det balanse-økonomien vi benytter for våre digitale penger, såkalte kontopenger.

 

Token økonomien.

En FYSISK token kan være en tikrone mynt fra Norges Bank eller en hundrekroner seddel fra Norges Bank, eller en seddel med fem amerikanske dollar. En sjetong med en verdi på fem hundre kroner i et Casino er en fysisk token. Det samme er en klump med gull på en kilo som er verd ca. 520 000 kroner. Alle disse fysiske token kan brukes til å betale med, dersom mottaker aksepterer dem. Pengesedlene har i tillegg et unikt nummer trykket på seg.

En DIGITAL token kan være en Bitcoin kryptovaluta token som i dag er verd 103 000 kroner, eller USDC stablecoin token fra Coinbase som er verd en amerikansk dollar, ca. 8,93 NOK i dag. Det kan også være en aksje i et børsnotert selskap, eller retten til å bruke en traktor i ett år. En digital token kan ha et unikt nummer, slik at fysisk pengeseddel har.

Dersom du får 10 000 kroner fra din arbeidsgiver, og hver token er verd en kroner får du 10 000 unike token inn på din konto. Vi kaller vanligvis konto for det engelske ordet wallet i blockchain / DLT. Hver krone har sitt eget unike nummer, og transaksjonen blir tidsstemplet slik at hver token blir stemplet inn med tid. Når du betaler 2 000 kroner til energi-leverdør er det 2 000 unike token som går ut av din wallet og inn på wallet til leverandøren, hver med sitt unike nummer. Det samme er de 500 token du betaler til idrettslaget og de 300 du får fra din venn. Dersom du ønsker å vite hvor mange kroner du har i din wallet kan du bare summere de som finnes i din wallet. Nøyaktig som om du teller antall penger i lommeboken din. Ingen startsaldo eller historiske transaksjoner er nødvendig. I tillegg kan du se at 7 500 av dine token kom fra din arbeidsgiver og 300 fra din venn, ettersom alle transaksjoner til hver token lagres i hovedboken (ledger på engelsk) med tidsstempel.

 

Korrupsjon, underslag og anti terrorfinansiering (KYC/ AML/CTF).

La meg ta et tenkt eksempel. Bedriften tar ut seks kroner fra banken, hver krone har et nummer fra en til seks. Så betaler bedrifter to kroner til strømleverandøren, krone nummer en og to. Deretter betaler bedriften lønn til sine to ansatte, en krone til hver, krone nummer tre og fire. Den første ansatt går i butikken og handler bort hele lønnen sin og krone nummer tre sendes til butikken som igjen betaler sin leverandør med den samme kronen. Den andre ansatte drar på byen og hygger seg og bruker opp hele kronen, og krone nummer fire betales til utestedet. Men eier av utestedet har pengene sine plassert i et arrangement i et skatteparadis for å slippe skatt. Dermed sendes hele krone nummer fire til skatteparadiset.

Dersom økokrim nå får tilgang til wallet som eies i skatteparadiset kan de enkelt se hvem som har betalt inn krone nummer fire og de kan følge krone nummer fire hvert skritt, helt tilbake til banken. Det er ikke mulige å holde hemmelig et eneste stoppested på veien mellom banken og skatteparadiset.

Forutsetningen er selvsagt at pengene holdes i den digitale infrastrukturen og ikke veksles inn i kontanter eller en tradisjonell valuta (kontopenger).

Er det en fordel eller ulempe at noen enklere kan følge med på hva vi gjør med pengene våre? Finnes det en balanse mellom samfunnets behov for å bekjempelse av terror finansiering, korrupsjon og skatte unndragning i forhold til privatlivets fred og enkeltindividets behov for anonymitet?

Tokenisering av fast eiendom

En annen forretningsmodell som denne teknologien gir kalles tokenisering. Alt som har en verdi kan i prinsippet «tokeniseres». La meg ta et eksempel med et kontorbygg. Et byggefirma har kjøpt en attraktiv industritomt i Gullhårveien 2. De oppretter et aksjeselskap Gullhårveien 2 as, som eier tomten, sørger for arkitekt og byggetillatelse. Deretter skal kontorbygget settes opp og leies ut til en sikker leietaker. Det hele kommer til å koste 100 millioner kroner. Istedenfor å gå til banken å låne penger utsteder Gullhårveien 2 as en digital token som representerer aksjeeierskap i selskapet og får registrert token på den norske kryptoveksleren Kaupang Krypto. Når token blir skapt opplyser selskapet at den kan fraksjoneres med seks desimaler, som betyr 0.000001 token som igjen betyr at det minste kronebeløp er ett tusen kroner. Det medfører at småinvestorer kan delta i Gullhårsveien 2 as med så lite som ett tusen kroner. Dersom selskapet lykkes med å selge token for 100 millioner kroner på kryptoveksler, trenger de ikke ytterligere finansiering og byggingen kan starte. Dersom en investor kjøper token for 10 000 kroner og kort tid etter har behov for 5 000, kan vedkommende selge token på kryptoveksler dersom det er likviditet til det. Teknologien Blockchain/DLT er både effektiv, billig og rask når omsetning av token skal gjennomføres. Dette eiendomsmarkedet som frem til nå har vært forbeholdt profesjonelle investorer blir dermed tilgjengelig for småinvestorer. Det er imidlertid en rekke formelle krav fra tilsynsmyndighetene som må ivaretas. Dersom selskapet har solid overskudd kan det betales utbytte som reguleres av smartkontrakter. Kursen på denne token på kryptoveksler kan gå opp (og ned). Dersom bygget selges kan fortjenesten deles på token eiere etter en på forhånd avtalt fordeling i form av en smartkontrakt. Dette markedet er i dag på nærmere 50 milliarder kroner, bare i USA.