Skip to main content

NÅR PRIVATE DIGITALE PENGER BLIR EN SIGNIFIKANT DEL AV PENGEMENDGEN

HVA SKJER MED MAKROØKONOMIEN OG MYNDIGHETENES MULIGHET TIL Å STYRE ØKONOMIEN NÅR DELER AV PENGEMENGDEN HVERKEN UTSTEDES AV SENTRALBANKEN ELLER DE KOMMERSIELLE BANKENE?

 

Dette er en rapport som diskuterer en mulig fremtid med nye kryptobaserte penger. Nyttig både for krypto interesserte og økonomi interesserte.

 

 Sist oppdatert 14. april 2019

Last ned PDF filen her

teknologi, innovasjon, bank, blockchain

  • Opprettet .