Finansit as er et resultat av mange selskaper og lang erfaring.

Siden 1986 har det vært en rød linje frem til dagens selskap Finansit. Først ble Tazett etablert i 1990. Tazett utviklet Skandinavias mest komplette porteføljesystem for finansporteføljer, med kunder i alle de Skandinaviske land,. Deretter ble FinanceCube etablert i 2002 som utviklet web baserte portefølje og finansrådgiver systemer med kunder i 6 land.

I 2012 ble Finansit etablert, med summen av all kompetanse.

Vi har også utført konsulent tjenester for en rekke av landets største bedrifter.

I tillegg til system utvikling har vi hele tiden også utført konsulent tjenester til en rekke av landets største bedrifter, både innen finans og annen industri. Noen prosjekter har vart i flere år, mens noen bare noen dager.

Ofte kan det være godt å få inn en ”utenfra” som kan delta mer kompetanse og synspunkter. Andre ganger kan det være behov for å tilføre prosjektene mer ressurser og nyttig kompetanse.