Lasse Meholm, daglig leder i FinansIT AS

Lasse Meholm, daglig leder i FinansIT AS

LASSE VAR TIL DAGLIG ANSATT I NORDEA BANK, (FRA 2014 TIL 2017) GROUP IT / INFRASTRUCTURE & OPERATION. LASSE ER NÅ ANSATT I DNB SOM FORRETNINGSPARTNER PÅ DIGITALISERING.

Lasse har arbeidet med datasystemer siden 1983, først som programmerer i en av Norges største bedrifter, deretter PWC, og deretter som gründer i egne bedrifter. Etter 1990 har det meste dreid seg om datasystemer til banker, forsikringsselskaper, formuesforvaltning, finansielle porteføljer og børs.

Ansettelser:

 • Januar 2018 -  nå                 Head of Blockchain & DLT strategi. DNB IT
 • 2017 - 2018                       Forretningspartner digitalisering DNB Wealth Management og DNB Liv
 • 2014 - 2017                       Prosjekt leder for IT modenhet og strategi  Nordea Bank
 • 2002 - 2014                       Grunnlegger og Administrerende direktør i FinanceCube as som skiftet navn til Finansit as
 • 1990 - 2002                       Grunnlegger og Administrerende direktør i Tazett as  (2000 - 2002 del av Tieto)
 • 1986 - 1990                       Seniorkonsulent i PWC consulting
 • 1983 - 1986                       Programmerer i Byggsystematikk
 • 1976 - 1981                       Den norske marine (offiser)

Skoler og sertifisering:

 • 2016-             Medlem av ”Future bank” forum og Nordea Innovation Forum
 • 2015/2016      Blockchain - medlem av Nordea Blockchain team frem til mai
 • 2016 2014      ”Software Fortress” - hvordan simplifisere en kompleks IT arkitektur
 • 2013              Gjennom prosjekt fått kunnskap om Gartner’s metoder for strategisk IT utvikling
 • 2013              CobIT - internasjonalt rammeverk for strategisk utviking av IT tjenester
 • 2013              ITIL - internasjonal standard for å utvikle tjenester og prosesser i strategi-arbeide
 • 2004              IAQ (Investment Administration Qualification) FSA (UK) regulated qualification by Securities Institute, London
 • 1984 – 1988   Norwegian Business School (BI), Bachelor in business administration and finance
 • 1981 – 1983   Ingeniørhøyskole, Software engineering, programming / design
 • 1976 – 1979   Navy officers’ school, Technical education (Radar and lasers)

Gjennomførte konsulent oppdrag:

 • 2014 Nordea Bank, ansatt i Nordea Group IT
 • 2013 Nordea bank, utvikling av ny IT strategi som dekker teknologi, mennesker, tjenester og prosesser
 • 2013 Navigea (tidligere Acta) - gjennomgang av at kunder får spare produkter som er egnet og hensiktsmessig
 • 2013 Pareto - strategier for fremtidens løsninger
 • 2012 Fjellkraft - prosjektleder utvikling av kundeportal
 • 2004 Terra Bank - valg av nye systemer for formues forvaltning
 • 2000 Nordea - prosjektleder utvikling av ny plattform for aksjehandel på nett
 • 1996 Norsk Hydro - tidligfase estimering av oljeplatformer
 • 1995 Statoil - valg av utbygger av oljeplattformer og risko eksponering
 • 1994 Statoil - valg av utbygger av oljeplatftormer
 • 1993 Statoil - tidlig fase estimering av oljeplattformer
 • 1992 Statoil - tidlig fase estimering av oljeplattformer
 • 1991 Esso Norge - utvikling av modeller for kostader på oljeplattformer
 • 1989 Gjensidige -oppstart av porteføljesystemer - Simcorp
 • 1988 Kreditkassen (nå Nordea) - utvikling av rapportmodeller for valuta og renter
 • 1986 Konvertering av regnskap, faktura, lager og reskontro systemer for Ericsson ab