teknologi, innovasjon, bank, blockchain

NÅR PRIVATE DIGITALE PENGER BLIR EN SIGNIFIKANT DEL AV PENGEMENDGEN

HVA SKJER MED MAKROØKONOMIEN OG MYNDIGHETENES MULIGHET TIL Å STYRE ØKONOMIEN NÅR DELER AV PENGEMENGDEN HVERKEN UTSTEDES AV SENTRALBANKEN ELLER DE KOMMERSIELLE BANKENE?

 

Dette er en rapport som diskuterer en mulig fremtid med nye kryptobaserte penger. Nyttig både for krypto interesserte og økonomi interesserte.

 

Jeg har brukt en del kvelder og helger på denne analysen. Du kan laste ned PDF filen her helt gratis. Om du synes dokumentet har verdi for deg eller jobben din, blir jeg glad om du betaler et lite, frivillig og valgfritt, bidrag. I så tilfelle «VIPPS en venn» til 97 60 32 90 (beklager, det er gammeldagse penger denne gangen).
Vennligst skriv PDP i betalingsteksten. På forhånd takk.
Eventuelle innbetalinger blir ført i regnskapet til mitt selskap Finansit as og betalt skatt av.

 

 Sist oppdatert 13. mars 2019

Last ned PDF filen her