Vi har arbeidet i finansmarkedet siden 1986

Finansit as er et resultat av mange selskaper og lang erfaring.

Siden 1986 har det vært en rød linje frem til dagens selskap Finansit. Først ble Tazett etablert i 1990. Tazett utviklet Skandinavias mest komplette porteføljesystem for finansporteføljer, med kunder i alle de Skandinaviske land,. Deretter ble FinanceCube etablert i 2002 som utviklet web baserte portefølje og finansrådgiver systemer med kunder i 6 land.

I 2012 ble Finansit etablert, med summen av all kompetanse.

Vi har også utført konsulent tjenester for en rekke av landets største bedrifter.

I tillegg til system utvikling har vi hele tiden også utført konsulent tjenester til en rekke av landets største bedrifter, både innen finans og annen industri. Noen prosjekter har vart i flere år, mens noen bare noen dager.

Ofte kan det være godt å få inn en ”utenfra” som kan delta mer kompetanse og synspunkter. Andre ganger kan det være behov for å tilføre prosjektene mer ressurser og nyttig kompetanse.

Les mer …