Vi har arbeidet i finansmarkedet siden 1986

Finansit as er et resultat av mange selskaper og lang erfaring.

Siden 1986 har det vært en rød linje frem til dagens selskap Finansit. Først ble Tazett etablert i 1990. Tazett utviklet Skandinavias mest komplette porteføljesystem for finansporteføljer, med kunder i alle de Skandinaviske land,. Deretter ble FinanceCube etablert i 2002 som utviklet web baserte portefølje og finansrådgiver systemer med kunder i 6 land.

I 2012 ble Finansit etablert, med summen av all kompetanse.

Unik kompetanse

Med erfaring fra 1986 og frem til i dag, finnes det betydelig kompetanse i Finansit.

Få, om noen, i Norge har vært involvert i å bygge flere portefølje systemer til finansmarkedet som oss. Vi har bygget systemer i Excel, på en ren windows-plattform installert på en PC eller nettverk, og vi har utviklet web portefølje system i ”skyen”.

Vi har integrert systemene med børsen, aksjemeglere, VPS, forsikrings selskaper og regnskapssystemer.

Daglig leder i Finansit as er i dag fast ansatt i DNB.

Les mer …